آرین بتن

خرابی بتن چیست؟

خرابی بتن چیست؟

10

اکتبر
2019
یکی از بهترین روش های جلوگیری از خرابی بتن استفاده از مواد استاندارد و به کارگیری مهندسین و کارشناسان با تجربه می باشد در زمینه بتن ریزی می باشد.

ممکن است بتن بر اثر تاثیرات مختلفی از جمله آسیب های فیزیکی، آسیب های شیمایی، آتش سوزی، آب دریاها باعث فرسایش، تخریب و خرابی بتن شود. می توان با شناخت عواملی که باعث خرابی بتن و آسیب رسیدن به آن می گردد جلوگیری کرد.

انواع خرابی بتن و مشکلات آن

انواع خرابی بتن و مشکلات آن

خرابی بتن به سه قسمت عوامل شیمیایی در تخریب بتن، عوامل فیزیکی در تخریب بتن، و عوامل اجرایی در تخریب بتن تقسیم می شود.

عوامل شیمیایی در تخریب بتن: در این روش ممکن است عواملی همچون حمله سولفات‌ها و کلرورها، کربناتی شدن و واکنش قلیایی سنگ دانه‌ها که باعث از بین رفتن بتن گردد.

عوامل فیزیکی در تخریب بتن: خرابی های فیزیکی از جمله عواملی هستن که در اثر یخ زدن و آب شدن باعث سایش‌ و فرسایش بتن می شود.

عوامل اجرایی در تخریب بتن: هنگام که پروژه را اجرا می کنیم ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که همین اشتباه ها باعث آسیب هایی شدی در بتن مانند پدیده لانه زنبوری ، حفره های آب انداختگی ، بتن آلوده شده ایجاد شود. هر یک از این عوامل گفته شده در بتن ایجاد شود باعث مشکلات جدی و جبران ناپذیری می شود.

عواملی که باعث فرسودگی و از بین رفتن بتن می شود؟

1- وجود نمک در داخل بتن

هنگامی که نمک در داخل بتن نفوذ و تح نشین شود دونه های نمک در داخل ترک های بتن، خلل و فرج با ایجاد رطوبت، آب های زیر زمینی یا باعث ایجاد باد می شود. نمک‌ها در داخل بتن به علت تشکیل بلور و افزایش حجم، فشار زیادی را ایجاد نموده و موجب خرابی سطح بتن می‌شوند. در اثر این پدیده غیر از خرابی سطح بتن خوردگی میلگرد و زنگ زدگی داخل بتن نیز ایجاد می‌شود.

2- وجود سولفات در بتن

وجود سولفات در بتن باعث خرابی بتن می گردد، گفتنی هست که بدانید سولفاتی بر اثر ترکیب یون سولفات ‌و تری کلسیم آلومینات در بتن‌های ساخته شده با سمیان پرتلند به وجود می‌آید، و همچنین مکانیزم آن بدین ترتیب است که بر اثر واکنش مذکور (سولفو آلومینات کلسیم آبدار) حاصل می‌شود که از دسته نمک‌های مضاعف اسید آلومینک بوده و این نمک مضاعف حجیم حاوی مقدار زیادی آب است که سبب انبساط و در نتیجه ترک خوردگی بتن و انهدام آن می‌شود.

حجم سولفان بستگی به غلظت محلول داشته، تر و خشک شدن سطح بتن باعث زیاد شدن حجم آن شده و بتن‌هایی که در معرض حمله سولفات‌ها قرار می‌گیرد با سطحی سفید رنگ مشخص می‌شوند. در این موارد خرابی بتن معمولاً از لبه‌ها و گوشه‌ها شروع شده و با پیشرفت خرابی ترک و پکیدن بتن می‌شود.

3- استباهات اجرایی در بتن

در هنگام شروع پروژه ها گاهی اشتباهاتی رخ می دهد که ممکن است باعث آسیب هایی مانند پدیده لانه زنبوری ، حفره های آب انداختگی، بتن آلوده شده و غیره بوجود می آید. هر یک از این اشتباهات منجر به پدید آمدن مشکلات جدی در بتن می شود.

4- استباهات طراحی در بتن

بی دقتی در انتخاب استانداردهای لازم در مورد مواد بتن و همچنین روش های اجرایی و عملکرد سازه باعث مشکلاتی در بتن می شوند.

مواردی دیگری همچون شرایط جوی و محیطی،ضربات و بارهای وارده در صورتی که پیش بینی های لازم رعایت نشده باشد می تواند باعث بروز مشکل در تخریب بتن شود.

عواملی که باعث فرسودگی و از بین رفتن بتن می شود؟

چه عوامل باعث افزایش بتن در برابر گرما و حرارت می شود؟

مقاومت در برابر گرما و حرارت به سه عامل اصلی بستگی دارد که این سه عامل عبارتنداز:

1- قدرت بتن در مقابله با حرارت، گرما و همچنين عمل آب بندي بدون اينكه ترك، ريختگي و نزول مقاومت حاصل گردد.

2- رسانایی بتن (CONDUCTIVITY)  

3- ظرفيت گرمايي بتن(HEAT CAPACITY)