آرین بتن

مش‌گذاری با آرماتوربندی

مش‌گذاری با آرماتوربندی
آرماتوربندی و مش‌گذاری از مراحل اولیه در ساختمان‌سازی می باشد و نقش بسیار حساسی در مقاوم سازی دارد.

آرماتوربندی یکی از حساس‌ترین و با دقت‌ترین قسمت‌ ساختمان های بتنی می باشد. زیرا‌ تمامی نیروهای کششی و مقاومتی در ساختمان به وسیله آرماتورها تحمل می‌شود. به همین لحاظ در اجرای آرماتوربندی ساختمان‌های بتنی باید نهایت دقت و حوصله به عمل آید.

که این مرحله حتما باید توسط مهندسین با تجربه و متخصص این فن انجام شود، چرا که تاثیر بسیار زیادی در استحکام یک سازه را دارد. برای استحکام بیشتر بتن و جلوگیری از ترک خوردن بتن در فصل‌های مختلف انجام می‌شود.

مش‌گذاری با آرماتوربندی

آرماتور بندی بتن

 • برای اینکه میخواهیم ترک هایی بر روی بتن ایجاد نشود و بتن سخت و مقاومت زیادی پیدا کن از آرماتور بندی استفاده میکنیم.
 • نکاتی که در آماتور بندی باید به آن ها توجه کرد
 • در دمای زیر پنج درجه سانتیگراد آرماتور ها را خم نکنید و برای خم کردن مجدد آرماتور ها خم شده بهتر است آرماتور بعد از سرد شدن دوباره با دستگاه میکانیکی حالت داده شود.
 • بتن آرماتورها باید حداقل 5/2 سانتیمتر فاصله وجود داشته باشد که باعث ضخامت بیشتر بین آرماتور ها می شود به علاوه اینکه باعث پیوستگی آرماتور ها میشود بلکه از خوردگی آرماتور ها و زنگ زدگی آنها محافظت میکند.
 • فاصله خاموت ها از هم حدود یک وجب دست یا حدود 20 سانتیمتر باید باشد.
 • از آرماتورهایی که آغشته به روغن و یا مواد دیگری هستند نباید استفاده کرد حتی از آرماتورهای زنگ زده هم به هیچ عنوان نباید استفاده شود.

مش‌گذاری با آرماتوربندی

روش خم کردن آرماتورها

 • قبل از خم کردن آرماتور ها باید آن ها را کاملا صاف کنید.
 • هنگامی برای خم کردن آرماتورها اقدام کنید که سرد باشند.
 • برای خم کردن آرماتورها اصلا از چکش زندن استفاده نکنید.
 • برای خم کردن آرماتور ها در گارگاه های بزرگ از دستگاه استفاده میشود ولی در گارگاه های کوچک با استفاده از دست آرماتور ها را خم میکنند.

مش‌گذاری با آرماتوربندی

نکات مهم در خم کردن آرماتور

 • به هیچ عنوان برای شکل دادن خم ها آن ها را بازو بسته نکنید.
 • از خم کردن آرماتورها در دمای زیر 5- درجه سلسیوس خود داری کنید.
 • حداقل قطر فلکه خم کن متناسب با نوع فولاد است.
 • سرعت خم کردن متناسب با نوع فولاد و دمای محیط انتخاب می‌شود. در مورد آرماتورهای سرد اصلاح شده، سرعت خم کردن با روش تجربی به دست می‌آید.

مش‌گذاری با آرماتوربندی

استفاده از وصله آرماتورها

 • استفاده از وصله‌های جوشی
 • استفاده از وصله‌های پوششی
 • استفاده از وصله‌های اتکایی
 • استفاده از وصله‌های مکانیکی (کوپلر)

مش‌گذاری با آرماتوربندی